სარეკლამო სამსახური

სარეკლამო სამსახურის უფროსი
თამარ არსენიძე 995 599 562-562
ელ-ფოსტა: tamuna@consultant.com

სარეკლამო აგენტი
ნინო არობელიძე 995 555 13 74 13
ელ-ფოსტა: reklama@obieqtivi.net

სარეკლამო აგენტი
ნინო ქევანაშვილი 995 557 25 05 82
ელ-ფოსტა: reklama@obieqtivi.net